Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre konferenciu esko 2017, ktorú prevádzkuje spoločnosť Irisoft, s. r. o.

1. Organizátor

Organizátorom konferencie esko 2017 je spoločnosť Irisoft s. r. o., so sídlom Soblahovská 1116/61 911 01 Trenčín, IČO: 36332275, ktorá poskytuje služby v oblasti e-commerce a on-line marketingu.

2. Registračný proces na konferenciu esko 2017

Prihlasovanie na školenie v rámci konferencie esko 2017 prebieha on-line formou na webstránke https://www.esko2017.sk. Za záväznú objednávku sa považuje vyplnenie a odoslanie registračného formulára na adrese https://www.esko2017.sk/registracny-formular a uhradenie platby za vstupenku na konferenciu. Odoslaním formulára účastník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami konferencie esko 2017, ktoré sú definované v tomto dokumente a s ktorými udeľuje súhlas pri odosielaní registračného formulára na vyššie uvedenej URL adrese.

3. Proces úhrady za vstupenku na konferenciu esko 2017

Platba za vstupné na konferenciu esko 2017 sa realizuje prostredníctvom internet bankingu, ak nie je individuálne dohodnutá iná forma platby. Po úhrade bude účastníkovi doručená e-mailom faktúra ako potvrdenie úhrady. Podmienkou účasti na konferencii esko 2017 je pripísanie platby na účet organizátora do 5 pracovných dní od obdržania výzvy na úhradu, no najneskôr 24 hodín pred konaním konferencie esko 2017. Po odoslaní registrácie vám, na kontaktný e-mail zadaný pri registrácii, odošleme výzvu na úhradu so všetými potrebnými údajmi na realizáciu platby. Po zaevidovaní platby vám vystavíme faktúru a taktiež odošleme na e-mailovú adresu zadanú v registračnom formulári.

4. Zmena účastníka konferencie esko 2017

Ak nie je možné, aby sa zaregistrovaný účastník zo závažných dôvodov dostavil na konferenciu, môže za seba poslať náhradníka, musí však o tom informovať organizátora konferencie e-mailom na adresu registracia@esko2017.sk a to najneskôr 3 pracovné dni pre konaním konferencie esko 2017.

5. Stornovanie registrácie

Stornovanie registrácie na konferencii esko 2017 je možné pomocou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu registracia@esko2017.sk. Stornovanie registrácie je možné za nasledovných podmienok:

  • Stornovanie registrácie menej ako 7 kalendárnych dní pred konaním konferencie esko 2017: storno poplatok 100 % z ceny vstupného na konferenciu esko 2017.
  • Stornovanie registrácie 8 až 14 kalendárnych dní pred konaním konferencie esko 2017: storno poplatok 50 % z ceny vstupného na konferenciu esko 2017.
  • Stornovanie registrácie 15 a viac kalendárnych dní pred konaním konferencie esko 2017: storno poplatok 0 % z ceny vstupného na konferenciu esko 2017 (vrátenie plnej sumy).

Všetky reklamácie budú riešené individuálne.

6. Ochrana osobných údajov účastníkov konferencie esko 2017

Účastník registráciou na konferenciu esko 2017 prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na konferencii esko 2017. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

7. Organizačné zmeny a zmeny programu

Organizátor konferencie esko 2017 si vyhradzuje právo na zmeny v programe konferencie esko 2017. O všetkých prípadných zmenách bude organizátor účastníkov informovať prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú účastník zadal pri registrácii na konferenciu esko 2017.

8. Zodpovednosť za straty

Organizátor konferencie esko 2017 neručí za prípadné straty na majetku počas konania konferencie esko 2017. Je na vlastnej zodpovednosti účastníka konferencie esko 2017, aby dohliadol na bezpečnosť svojho majetku.

9. Autorské práva

Účastník konferencie sa zaväzuje všetky obdržané študijné materiály využívať len na súkromné účely. Taktiež sa zaväzuje, že žiadnym spôsobom nebude získané materiály kopírovať, ďalej šíriť alebo iným spôsobom poskytovať tretím stranám.

10. Audiovizuálny záznam konferencie esko 2017

Účastník konferencie esko 2017 si je vedomý a súhlasí s tým, že na konferencii esko 2017 môže byť zhotovovaný audiovizuálny záznam (natáčanie podujatia na kameru alebo fotografovanie konferencie, či jej účastníkov), ktorý môže byť v reálnom čase alebo s oneskorením šírený prostredníctvom internetu, alebo inou formou pre potreby organizátora konferencie esko 2017.

11. Ceny vstupného

K dispozícií je vstup za 30€ alebo 45€. Vstupné za 30€ zahŕňa vstup na konferenciu a občerstvenie v rámci cateringu podujatia. Vstupné za 45€ zahŕňa vstup na konferenciu, občerstvenie v rámci cateringu podujatia a obed v priestoroch Restaurant Facility System Hub. Cena vstupného sú uvedené s DPH.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info